Alytaus Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos

Alytaus Marijos Krikščionių PagalbosPal. Jurgio Matulaičio skyrius įkurtas 2005 m. gruodžio 08 d. Skyriuje yra 61 narys.

TRADICIJOS
Kasmėnesiniai susitikimai, piligriminės kelionės, ligonių lankymas, susitikimai su įvairių konfesijų vienuoliais, maldos vienų už kitus ir kitokia tarpusavio pagalba.

LIUDIJIMAI
Meldžiantis į Pal. J. Matulaitį daugeliui moterų pagerėjo sveikata.

KADA IR KUR VYKSTA SKYRIAUS SUSITIKIMAI?
Susitikimai vyksta kiekvieno mėn. pirmą penktadienį po 18 val. šv. Mišių parapijos namuose.

ATSAKINGO ASMENS KONTAKTAI

Aldona Butkevičienė
tel. 8 698 44190 el. paštas [email protected]