2022 8 gruodžio, Ketvirtadienis
„Už viską nuoširdžiai sakau Dievui ačiū; tegu Jo šventa valia visame kame būna, tegul viskas išeina didesnei Jo garbei. Jei malones taip noriai priimu iš Jo tėviškų rankų, kodėl gi nepriimčiau ir kryžių, ir rūpesčių.“ Užrašai, 1911 02 03 2021m.rugpjūčio...
2021-09-11 Šiluvos Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose dalyvavo Rumbonių Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija,  Alytaus Šv. Brunono Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija. Palaimintasis Jurgis Matulaitis sako: „Mergelė Marija – kaip šviesi aušra, kuri sušvito žemėje po amžiais trukusios gedulo nakties. Todėl Bažnyčia,...
„Jei vienas kelias užkirstas, kodėl kito nepaieškoti. Jei vienos durys uždarytos, kitas sau prasiręskime, jei vienas langas užkimštas ir užkaltas, kitą sau darykimės, kad šviesą sau įneštume.“   Užrašai, 1911.03.07 2021-08-03 įvyko Alytaus Šv. Brunono bažnyčioje, Alytaus Šv. Brunono Palaimintojo Jurgio Matulaičio...
2021-07-12 vykome į Pal. Jurgio Matulaičio 150 m. gimimo jubiliejaus paskelbimo palaimintuoju minėjimas dėl Kristaus ir Bažnyčios. Atlaiduose Marijampolėje Šventojo Arkangelo Mykolo Bazilikoje dalyvavo Rumbonių Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija, Alytaus Šv. Brunono Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija. Taip pat po...
P R O G R A M A Liepos 10 d., šeštadienis ATLAIDŲ IŠVAKARĖS Meldžiamės už visus į atlaidus atvyksiančius piligrimus, taip pat už visus, atlaiduose tarnaujančius 18.00 val. – šv. Mišios Pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje Liepos 11 d., sekmadienis ŠEIMŲ SEKMADIENIS Meldžiamės už katalikiškas...
Balandžio 18 d.  Druskininkų (Ratnyčios) šv. apaštalo Baltramiejaus parapijoje šventėme palaimintojo Jurgio Matulaičio 150-ąsias gimimo metines. Šv. Mišias aukojo klebonas Medardas Čeponis ir kun. Steponas Tunaitis. Palaimintojo J. Matulaičio draugijos nariai skaitė Dievo Žodį, bendruomenės maldą. Ją užbaigė klebonas...
„Myliu Tave, Jėzau, ir mylėti trokštu, suteik man tą malonę, kad kaskart labiau Tave mylėčiau.“ 1911.01.13 Rumbonių parapijoje  minėjome  palaimintojo  Jurgio Matulaičio 150 metų gimimo diena. Prisiminėm trumpai  biografija, kad 1871 m. balandžio 13-ąją Lūginės kaime prie Marijampolės gimė Jurgis...
Prieš 102  metus, Palaimintasis Jurgis Matulaitis, Marijampolėje  įkūrė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuoliją. Spalio 18 d. Rumbonių parapijoje buvo paminėta ši sukaktis. Šv. Mišias aukojo klebonas mons. L. Jakimavičius. Po Šv. Mišių, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo...
2020-09-13, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas atvyko į Rumbonių Švč. Trejybės bažnyčia, Švč. Mergelės Marijos vardo atlaidus. Pal. Jurgis Matulaitis sako: „Palaimintas žmogus, kuris išmoksta, kiek atitrūkdamas nuo darbų ir rūpesčių, prie Dievo kilti ir Dievuje ilsėtis , Dievuje skendėti ir su Dievu vienybėje gyventi.“ 1910 11 24  Pal. Jurgio Matulaičio Rumbonių draugija,...
2020-09-10 Šiluvos Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose dalyvavo Rumbonių Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija, Alytaus Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija, Alytaus Šv. Brunono Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija. Palaimintasis Jurgis Matulaitis sako: „Ačiū Tau, Viešpatie, už tai, ką...

Naudingos nuorodos